Informacja
18/03/2014

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. Św. Pawła ul. Zyty 26 w Zielonej Górze Informuje,że w dniach od 10.09.2013 r. do 28.02.2014 r. była przeprowadzona zbiórka publiczna na terenie województwa lubuskiego, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”. Pozwolenie : Decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 6/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r . W trakcie kampanii sprzedano 60 tysięcy cebulek żonkili.

Łączny przychód ze zbiórki wyniósł 58 816,23 zł. Koszty : 20 031,14 zł, w tym cebulki: 18 000,00 zł. ulotki, plakaty: 114,10 , pozostałe: 1 917,00 zł. w tym : art. spożywcze 1 470,00 zł. koszulki sadzarka, koszty bankowe itp. 446,95 zł. Dochód z kampanii wyniósł: 38 785,09 zł. który został przeznaczony na zakup sprzętu medycznego środków opatrunkowych i leków.