Jubileusz Hospicjum oraz Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe”
06/06/2014

20 Lat Razem” Jubileusz 20-lecia Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw oraz 25-lecia Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe”
im. św. Pawła.

23 maja 2014 r. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 20-lecia Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw oraz 25-lecia Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. św. Pawła.

Zaczątki działalności hospicyjnej w Zielonej Górze datuje się od 1989 r. kiedy to grupa ofiarnych osób – pragnących służyć chorym terminalnie – na zebraniu inauguracyjnym w dniu 29.04.1989 r. powołała koordynatora w osobie dr Teresy Gierko – lek. psychiatry oraz dwóch w-ce – koordynatorów: Krystynę Semaniak i dr Czesława Witkowskiego. Grupa ofiarnych ludzi skupiła
się wokół ks. Jerzego Nowaczyka, ówczesnego proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze i jednocześnie pierwszego kapelana hospicjum domowego.

Zielonogórskie Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw powstało decyzją Rady Miasta Zielona Góra 17.06.1994 r. Osobami, które zainicjowały powołanie Hospicjum były: Krystyna Bartczak i Zygmunt Lipnicki.

Podsumowaniem wieloletniej działalności zarówno ZTPCh Hospicjum Domowego im. św. Pawła jak i Hospicjum Stacjonarnego była uroczystość , podczas której swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: wiceprezydent Wioleta Haręźlak, ks. biskup Paweł Socha, Rada Hospicyjna, Dyrekcja Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wójtowie zaprzyjaźnionych gmin, burmistrzowie miast, przedstawiciele firm wspomagających działalność hospicjum , prywatni darczyńcy , przyjaciele oraz wolontariusze.

Historię hospicjum oraz wizerunki osób z nią związanych przedstawiono w krótkim filmie, pokazującym wielkie serca pracowników i wolontariuszy. Każdy z zaproszonych na uroczystość gości otrzymał specjalnie wydaną z tej okazji broszurę zawierającą najważniejsze informacje o placówce.

Zaproszenie na uroczystość przyjął Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, który wygłosił wykład nt..: Rola opieki paliatywnej i hospicyjnej w niesieniu ulgi chorym i ich rodzinom. Celem wielokierunkowych działań tej opieki jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Holistyczna opiekę obejmują wszystkie sfery życia cho

rego: somatyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Istotą pracy zespołowej jest harmonijna współpraca wszystkich członków zespołu, właściwa organizacja i sprawna komunikacja.

Po wykładzie nastąpiło uroczyste wręczenie darczyńcom symbolicznych „złotych serc”, a wolontariuszom statuetek. Wśród odbierających dowody wdzięczności była wiceprezydent Wioleta Haręźlak, która w imieniu prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego podziękowała pracownikom i wolontariuszom za trudną i wymagającą poświęcenia opiekę nad chorymi. Za ten trud władze Miasta nagrodziły pracowników hospicjum wraz z jego dyrektor Anną Kwiatek nagrodami pieniężnymi i listami gratulacyjnymi.

Doceniając wieloletnie zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz chorych Pani Dyrektor Hospicjum wręczyła następujące wyróżnienia:

Anioły dla pionierów opieki hospicyjnej w Zielonej Górze otrzymali:

dr Teresa Gierko

Profesor Jacek Łuczak

Krystyna Bartczak

Profesor Zygmunt Lipnicki

Ks. Jerzy Nowaczyk

„Złote serca” otrzymali:

Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak

Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska – Ks. Bp. Paweł Socha

Gmina Zielona Góra – Mariusz Zalewski

Gmina Świdnica – Adam Jaskulski

Urząd Miasta Świebodzin – Krzysztof Tomalak

Starostwo Powiatowe Świebodzin – Zbigniew Szumski

Przedsiębiorstwo Budowlane Ekonbud –Fadom – Leszek Jarząbek

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Aropl Sp. z o .o – Michał Kozera

Firmy ZETO Zielona Góra – Henryk Salus

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – Marian Babiuch

WallraV Sp. Z o. o. – Rafał Waliłko

Autostrada Eksploatacja S.A. – Edward Targosz

Fundacja Sue Ryder – Małgorzata Skórzewska -Amberg

Bank Spółdzielczy w Nowogrodzie Bobrzańskim – Leokadia Loch

Janusz Szajna

Andrzej Bawłowicz

Barbara Dubnicka – Kaczmarczyk

Eckehrdt Gärtner

Danuta i Zenon Kolasińscy

Romuald Tesarowicz

Joanna Raplewicz

Małgorzata Krojcig

Katarzyna i Adrian Jędrzejewscy

Jacek Bachalski

Statuetki otrzymali:

za okazane serce i niesioną pomoc chorym w domach :

Zofia Kempka

Jolanta Chodkiewicz

dr Róża Poźniak-Balicka

dr Beata Chomiak

dr Jan Gierko

dr Grażyna Wojtkowiak

dr Czesław Witkowski

za okazane serce i bezinteresowną pomoc chorym w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw:

dr Jędrzej Bandurski

dr Stanisław Sobotkiewicz

dr Jacek Smykał

dr Elżbieta Król

dr Jacek Bywalec

dr Lesław Mądry

dr Romuald Danielak

dr Maciej Żurawski

Maria Ziółkowska

Marcin Antczak

Magdalena Szandurska

Urszula Miara

Małgorzata Janczuk

Zdzisława Kędzierska

Grzegorz Przyczyna

Lucyna Zemboldt

Julita Hapat

Ludwika Badecka

Maria Kaczmarek

Mateusz Hofman

Helena Chruścińska

Magdalena Rękosiewicz

Siostra Eugenia Kaszubowska

Rafał Mierkiewicz

Stanisław Szczyglewski

Jubileusz uświetnili swym występem artyści operowi: Sylwia Strugińska -Wochowska, Romuald Tesarowicz, śpiewakom akompaniowała pianistka Danuta Antosiewicz. Wykonali oni znane i lubiane utwory. W dowód wdzięczności za opiekę nad matką wystąpiła również artystka operowa Pani Jolanta, której mama aktualnie przebywała w hospicjum.

Dyrektor hospicjum Anna Kwiatek otrzymała wiele podziękowań, listów gratulacyjnych, upominków i kwiatów od władz wojewódzkich, samo

rządowych, firm współpracujących i wspomagających pracę placówki. Gratulowano jej energii, szlachetnego serca, a także życzono zdrowia i wytrwałości. Szczególnym wyróżnieniem dla Pani Dyrektor było przyznanie jej honorowej nagrody Starosty Powiatu Świebodzińskiego , Pana Zbigniewa Szumskiego , za wyjątkową wrażliwość na cierpienie innych oraz bezinteresowne oddanie się sprawom społecznym. Sekretarz Województwa Lubuskiego Teresa Sekuła w imieniu marszałek Elżbiety Polak wręczyła Annie Kwiatek list gratulacyjny oraz Figurkę Winiarki Lubuskiej: „Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, wielu radości w życiu, a także niegasnącej energii w działaniu, które utwierdza w przekonaniu, że w Lubuskim mieszkają ludzie z piękną duszą, dobrym i szlachetnym sercem” czytamy w liście Pani Marszałek.

Listy gratulacyjne nadesłali również:

J.E ks Biskup – Stefan Regmunt , Prezes Fundacji Sue Ryder Warszawa- Małgorzata Skórzewska-Amberg , Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze – Waldemar Taborski, Prezes Forum Hospicjów Polskich - dr Jolanta Stokłosa.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości wszyscy goście zaproszeni zostali na bankiet.

Tak miłe chwile jak ta , utwierdzają wszystkich pracujących w hospicjum w przekonaniu, że nasza codzienna praca jest potrzebna , doceniana i spotyka się z szerokim uznaniem społeczeństwa.

Serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z jubileuszu.