Sponsorzy

Przekaż 1% podatku - Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym nasza organizacja.

Dane te podajemy Państwu poniżej:

KRS 0000009290

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe Św. Pawła ,

ul. Zyty 26, Zielona Góra.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof)

Sponsorami są i mogą być osoby prywatne i fizyczne.