Idea wolontariatu

Wolontariusz to osoba, która bezpłatnie, świadomie, dobrowolnie działa na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat nie jest przyjemnością, ani lekarstwem na nudę, szansą na znalezienie pracy ani też okazją do spotkania nowych ludzi. Wyraża się w szczerej i bezinteresownej gotowości do współuczestniczenia w życiu drugiego potrzebującego pomocy człowieka, do budowania więzi i ciągłego wykonywania zadań.

Wolontariusz nie może szukać samopotwierdzenia lub stawiać siebie w roli głównej.

Motywacją dla wolontariusza jest cierpiący człowiek i chęć stawania się bezinteresownym darem dla niego.